وبلاگ

«قشکر»در ۵ ماهه چه کرد؟

۱۴۰۰-۱۲-۰۴ شکر شاهرود ۰ دیدگاه

شرکت شکر شاهرود گزارش فعالیت ماهانه ۵ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.