وبلاگ

شکر شاهرود رکورد زد

۱۴۰۱-۰۸-۰۲ ۰ دیدگاه

با توکل به خداوند متعال و تلاش کارگران و کارکنان زحمتکش شرکت شاهرود، این کارخانه موفق گردید در آبان ماه سال جاری رکورد تولید روزانه را بشکند. میزان تولید روزانه در تاریخ دوم آبان ماه سال جاری در این کارخانه به میزان ۶۰۰ تن بود که رکوردی جدید در تولید این شرکت به شمار می آید.

«قشکر»در ۵ ماهه چه کرد؟

۱۴۰۰-۱۲-۰۴ شکر شاهرود ۰ دیدگاه

شرکت شکر شاهرود گزارش فعالیت ماهانه ۵ ماهه منتهی به بهمن ماه خود را منتشر کرد.