وبلاگ

هفتمین نشست شورای اداری کارخانه

۱۴۰۲-۰۲-۱۶ صادق نبی ۰ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت شکر، مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۱۵ در هفتمین جلسه شورای اداری شرکت شکر که با حضور مدیر محترم عامل در محل کارخانه صورت پذیرفت، پیرو ششمین جلسه شورای اداری در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ تاریخ شروع بهره برداری و همچنین زمان آغاز تعمیرات کلی تجهیزات کارخانه جهت بهره برداری چغندر مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

ششمین نشست شورای اداری کارخانه

۱۴۰۲-۰۲-۰۹ صادق نبی ۰ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت شکر، مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ در ششمین جلسه شورای اداری شرکت شکر که با حضور مدیر محترم عامل در محل کارخانه صورت پذیرفت، تاریخ شروع بهره برداری و همچنین زمان آغاز تعمیرات کلی تجهیزات کارخانه جهت بهره برداری چغندر مورد بحث و تصمیم گیری قرار گرفت.

جلسه طرح گسترش و به روزرسانی مزارع کارخانه با حضور مدیر محترم عامل شرکت شکر و نماینده محترم وزارت جهاد کشاورزی

۱۴۰۲-۰۲-۰۹ صادق نبی ۱ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت شکر، روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۲/۰۷ جلسه ای با حضور مدیرعامل محترم شرکت شکر و دکتر اخیانی نماینده محترم وزارت جهاد و کشاورزی و جمعی از کارآفرینان و باغداران نمونه شهرستان شاهرود، پیرامون طرح گسترش و به روزرسانی مزارع کارخانه و کاشت درختان مثمر در مزارع برگزار و در آن به بررسی طرح های پیشنهادی پرداخته شد.

جلسه مدیر محترم عامل با فرماندار میامی و مدیران و کشاورزان بزرگ منطقه

۱۴۰۲-۰۱-۳۱ صادق نبی ۰ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت شکردرتاریخ ۲۸فروردین ماه ۱۴۰۲ جلسه ای باحضور فرماندار محترم میامی ومدیران وکشاورزان بزرگ منطقه با مدیرعامل محترم شرکت درمحل کارخانه برگزار گردید که طی آن مدیرعامل محترم پس ازارائه گزارشی از بهره برداری سال گذشته این شرکت وبیان مسائل ومشکلات کارخانه وبه تبع آن کشاورزان محترم برنامه شرکت جهت تسویه حساب باکشاورزان را درآینده ای نزدیک بیان نموده و فرماندار محترم قول مساعدت وپیگری مشکلات کارخانه وکشاورزان دادند.

بازدید فرماندار محترم شهرستان شاهرود از کارخانه شکر شاهرود

۱۴۰۲-۰۱-۱۹ صادق نبی ۰ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت شکر در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۱۷ فرماندار محترم شهرستان جناب آقای دکتر جلالی به همراه آقای مهندس تحصیلی مدیر کل اداره غله و بازرگانی دولتی شهرستان شاهرود از کارخانه بازدید به عمل آورده و در خصوص عقد قرارداد تصفیه شکر خام دولتی تصمیم گیری و مساعدت لازم صورت پذیرفت.

بازدید بامدادی سرپرست و عضو محترم هیات مدیره از خط تولید

۱۴۰۱-۱۲-۲۰ صادق نبی ۰ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت در تاریخ ۲۰ اسفند ۱۴۰۱ در ساعت دو بامداد، سرپرست محترم شرکت به همراهی جمعی از مدیران کارخانه از خط تولید که در حال رسوب زدایی پس از تسویه بودند بازدید به عمل آورده و پس از آن از انبارهای شکر خام و شکرهای تولیدی نیز بازدید نمودند که پس از گفتگو با سرپرستان و کارگران، پایان بهره برداری شکر در سال جاری را اعلام داشتند.

پنجمین نشست شورای اداری کارخانه

۱۴۰۱-۱۲-۱۳ صادق نبی ۰ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت پنجمین نشست شورای اداری کارخانه در محل جلسات این شورا برگزار گردید ومسائل مختلف کارخانه مطرح وتصمیم گیری شد، همچنین فرمت جدید قرارداد باکشاورزان مصوب وانعقاد قرارداد کشت چغندر دراسرع وقت دردستور کار قرارگرفت.

بازدید بامدادی سرپرست و رییس هیات مدیره محترم از خط تولید

۱۴۰۱-۱۲-۱۳ صادق نبی ۰ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت درتاریخ ۱۰ اسفند ماه ۱۴۰۱ درساعت یک بامداد سرپرست محترم شرکت به همراهی رئیس هیات مدیره وجمعی ازمدیران کارخانه ازخط تولید بازدید به عمل آورده وپس ازگفتگو با سرپرستان وکارگران به حل مسائل کاری ومعیشتی آن ها پرداخته شد و مدیران فنی و سرپرستان اذعان داشتند نهایتا تا ده روز آتی بهره برداری شکر خام به پایان خواهد رسید.

بازدید مدیر عامل شرکت از مناطق چغندرکاری

۱۴۰۱-۱۲-۰۲ صادق نبی ۰ دیدگاه

براساس گزارش مسئولین منطقه میامی و کالپوش ، آقای دکتر زارع مدیر عامل شرکت شکر در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۱ باتفاق مدیر بخش کشاورزی از مناطق چغندرکاری میامی و کالپوش بازدید بعمل آوردند و ضمن بررسی روند تسویه حساب پیمانکاران طرف قرارداد و مشکلات مناطق مذکور ،اولویت شرکت را در جذب حداکثری چغندر از مناطق یاد شده در سال زراعی آتی دانسته اند.

سومین نشست شورای اداری کارخانه

۱۴۰۱-۱۲-۰۲ صادق نبی ۰ دیدگاه

به گزارش روابط عمومی شرکت ، سومین جلسه شورای اداری کارخانه قند شاهرود در تاریخ ۲۸/۱۱/۱۴۰۱ با حضور کلیه اعضا در محل کارخانه برگزار گردید . در این جلسه ضمن پیگیری مصوبات جلسه قبل ، میزان پیشرفت اجرای آبیاری کم فشار و پرفشار در مزرعه فلاحتی  و همچنین فروش خودروها و تراکتورهای مازاد برنیاز مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید اقلام مازاد شناسایی و به مدیریت اعلام گردد .