تماس با ما

 

 

دفتر مرکزی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر (بخارست)، خیابان ۱۷، پلاک ۲، طبقه دوم، کدپستی: ۱۵۱۳۸۳۵۴۱۴

تلفن: ۴-۸۸۷۰۱۳۹۲

نمابر: ۸۸۷۰۱۳۹۱

کارخانه: شاهرود، میدان هفتم تیر، انتهای جاده مغان، کدپستی: ۳۶۵۹۱۱۱۴۱۸

تلفن: ۳۳۱۹۰۰۰ – ۰۲۷۳

نمابر: ۳۳۱۹۰۱۰ – ۰۲۷۳