مناقصه و مزایده

می 27, 2020

دریافت اسناد مناقصه

دریافت اسناد مناقصه خرید کک ۱۳۹۹ دریافت اسناد مناقصه خرید سنگ آهک ۱۳۹۹ دریافت اسناد مناقصه بارگیری و صفافی شکر سفید ۱۳۹۹
می 27, 2020

مناقصه بارگیری شکرسفید و صفافی شکر

به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند؛ شرکت شکر(قندشاهرود) در نظر دارد بارگیری شکرسفید و صفافی شکر تولیدی خود را از طریق مناقصه به […]
می 27, 2020

مناقصه خرید سنگ آهک

به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند؛ شرکت شکر(قندشاهرود) تصمیم به خرید ۱۰ هزار تن سنگ آهک با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه دارد. […]
می 27, 2020

آگهی مناقصه خرید زغال کک

به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند؛ شرکت شکر(قندشاهرود) تصمیم به خرید هزار تن زغال کک  با مشخصات مندرج در اسناد مناقصه دارد. کلیه […]
فوریه 22, 2020

آگهی مزایده

        به اطلاع می رساند شرکت شکر (کارخانه قند شاهرود )در نظر دارد اقلام و کالاهای مازاد بر نیاز خود(ماشین آلات مرتبط با صنایع قند و […]
سپتامبر 6, 2019

آگهی مزایده مزارع اسدآباد و فلاحتی کارخانه قند شاهرود

آگهی مزایده مزارع اسدآباد و فلاحتی کارخانه قند شاهرود