اخبار

آگهی مزایده مزارع اسدآباد و فلاحتی کارخانه قند شاهرود

 

 

 

 

 

 

 

سپتامبر 6, 2019

آگهی مزایده مزارع اسدآباد و فلاحتی کارخانه قند شاهرود

آگهی مزایده مزارع اسدآباد و فلاحتی کارخانه قند شاهرود              
دسامبر 17, 2018

بازدید اعضای هیئت مدیره توسعه صنایع بهشهر

اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر و توسعه صنایع بهشهر زرین از کارخانه قتد شاهرود بازدید کردند. در این بازدید ، مهندس نوری مدیر عامل […]