بازدید از مزراع چغندر قند استان گرگان

برگزاری جلسه معارفه عضو جدید هیات مدیره در کارخانه قند شاهرود
ژوئن 16, 2020
بازدید منتخب مردم شاهرود و میامی از کارخانه قند شاهرود
ژوئن 30, 2020

بازدید از مزراع چغندر قند استان گرگان

مهندس نوری مدیرعامل شرکت شکر به همراه مهندس یاسری عضو موظف هیات مدیره شرکت و به اتفاق جمعی از مدیران شرکت از این مزارع بازدید کردند.

این مزارع  عمدتا در علی آباد کتول شهرستان گرگان قرار دارد و امسال در سطح حدودا ۶۲۰ هکتار به زیر کشت رفت و بزودی شاهد برداشت محصول آن خواهیم بود.

کشت پاییزه امسال برای اولین بار در شرکت شکر صورت گرفته است و پیش بینی می شود در حدود ۴۰ هزار تن محصول از این مزارع برداشت گردد و در کارخانه قند شاهرود تبدیل به شکر سفید شود.

تا پیش از این استحصال چغندر قند در کارخانه قند شاهرود صرفا کشت بهاره و برداشت در فصل پاییز انجام می گرفت که با این جهش از این پس شرکت قادر خواهد بود در سال دو بار بهره برداری از چغندر داشته باشد این اقدام شرکت شکر در سال جهش تولید موجب می گردد تا وابستگی کشور به واردات شکر از خارج از کشور تا حدودی کاهش یابد