تغییر اعضای هیات مدیره شرکت شکر

دریافت اسناد مناقصه
می 27, 2020
برگزاری جلسه معارفه عضو جدید هیات مدیره در کارخانه قند شاهرود
ژوئن 16, 2020

تغییر اعضای هیات مدیره شرکت شکر

به گزارش روابط عمومی گروه توسعه صنایع بهشهر، در راستای اجرای دستور العمل و الزامات حاکمیت شرکتی تغییراتی در هیئت مدیره هلدینگ صادراتی زرین بهشهر و شرکت های زیر مجموعه آن صورت گرفت.

بر اساس این گزارش و بنا بر گفته های علی ملکی معاون امور شرکت ها و مجامع گروه توسعه صنایع بهشهر، پس از الزام سازمان بورس مبنی بر ضرورت اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی و طرح موضوع در کمیته انتصابات گروه توسعه صنایع بهشهر که متشکل از نماینده سهامداران حقوقی گروه بهشهر می باشد اعضا با تجربه و متخصص منتخب که قریب به اتفاق از بدنه مجموعه می باشند به هیئت مدیره گروه توسعه صنایع بهشهر معرفی و در جلسه هیئت مدیره تصمیم نهایی مبنی بر بکارگیری نفرات منتخب در هیئت مدیره شرکت ها گرفته می شود.

علیرضا فاطمی عضو هیئت مدیره و معاون مالی اقتصادی و منابع انسانی گروه بهشهر نیز اجرای دستور العمل حاکمیت شرکتی را اجتناب ناپذیر خوانده و گفت: اصولا انتخاب از بین بهترین ها همیشه سخت بوده ولی بایستی از الزاماتی که سازمان بورس جهت شفافیت و حمایت از سهامدار در نظر گرفته تبعیت کرد و تمامی فرآیند انتصاب با در نظر گرفتن صلاحیت ها و از طریق کمیته انتصابات صورت گرفته و سعی بر این بوده که اکثریت اعضا از درون و بدنه سازمان بکار گرفته شوند.

فاطمی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری (مد ظله) در رابطه با جهش تولید و تولید حداکثری از هیئت مدیره این شرکت ها خواست با تفکر و تامل و بکار گیری دانش لازم جسارت و ریسک پذیری را نیز در تصمیمات خود در نظر بگیرند و با طی کردن درست فرآیند های قانونی امکانات و تسهیلات لازم در جهت افزایش تولید و توسعه اشتغال را فراهم آورند.

بر پایه این گزارش در شرکت شکر شاهرود حسین روحانی مقدم و مرتضی آرین از ترکیب هیئت مدیره خارج شده و مجید یاسری به عنوان عضو موظف شکر شاهرود معرفی شد.