مناقصه بارگیری شکرسفید و صفافی شکر

مناقصه خرید سنگ آهک
می 27, 2020
دریافت اسناد مناقصه
می 27, 2020

مناقصه بارگیری شکرسفید و صفافی شکر

به اطلاع کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می رساند؛ شرکت شکر(قندشاهرود) در نظر دارد بارگیری شکرسفید و صفافی شکر تولیدی خود را از طریق مناقصه به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید. کلیه افراد حقیقی و حقوقی واجد شرایط می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به پایگاه اینترنتی شرکت به نشانی (www.sugarco.ir) و یا به صورت حضوری به دفتر مرکزی شرکت و یا محل کارخانه مراجعه نمایند.

نشانی کارخانه: شهرستان شاهرود  میدان هفت تیر جاده روستای مغان کارخانه قند شاهرود واحد اداری آقای رجبی تلفن ۰۲۳۳۲۳۱۹۰۰۰

نشانی دفتر مرکزی شرکت: تهران میدان آرژانتین ابتدای خیابان بخارست نبش خیابان ۱۷ پلاک ۲ طبقه ۲  کدپستی  1513835414 دفتر مرکزی شرکت شکر شاهرود تلفن۰۲۱۸۸۷۰۱۳۹۲

  1. متقاضیان می بایست  اسناد تکمیلی مناقصه را  به همراه رسید فیش واریزی مبلغ سپرده حداکثر تا پایان وقت اداری ۹۹/۳/۲۰در داخل پاکت دربسته از طریق پست سفارشی و یا مراجعه حضوری تحویل دفتر مرکزی شرکت در تهران نمایند و در مقابل آن رسید دریافت کنند.

توجه: بر روی پاکت پستی  ارسالی حتما نام مناقصه مورد نظر درج گردد.

  • .به پیشنهادات مبهم , مشروط و فاقد فیش واریزی ترتیب اثر داده نخواهد شد.
  • سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول نزد شرکت باقی خواهد ماند.
  • در صورت انصراف برنده مناقصه سپرده وی به نفع شرکت ضبط خواهد شد.
  • شرکت در رد و یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار می باشد.
  • پاکت های شرکت در مناقصه در  دفتر مرکزی شرکت مفتوح و برنده مناقصه اعلام خواهد شد.
  • هزینه درج آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد.

شرکت شکر(سهامی عام)

دریافت اسناد مناقصه بارگیری و صفافی شکر سفید ۱۳۹۹