دریافت لوح تقدیر محیط زیست

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شکر
ژانویه 19, 2020
آگهی مزایده
فوریه 22, 2020

دریافت لوح تقدیر محیط زیست

با تلاش مدیریت و کارکنان شرکت شکر(سهامی عام) کارخانه قند شاهرود در حوزه محیط زیست و #مسئولیتاجتماعیشرکتی مفتخر به دریافت لوح تقدیر از اداره حفاظت از محیط زیست شاهرود و شورای اسلامی شهر شاهرود شد.