برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شکر

محسنی مجد مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر شد
ژانویه 13, 2020
دریافت لوح تقدیر محیط زیست
ژانویه 21, 2020

برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شکر

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شکر (سهامی عام) در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ساعت ۱۴/۳۰شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸در محل ساختمان انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران با حضور اکثریت سهامداران برگزار شد