آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

بازدید مسئولان استان سمنان و شهر شاهرود از کارخانه قند شاهرود
دسامبر 31, 2019
محسنی مجد مدیر عامل گروه توسعه صنایع بهشهر شد
ژانویه 13, 2020

آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت شکر (سهامی عام) در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ساعت ۱۴/۳۰شنبه ۱۳۹۸/۱۰/۲۸در محل ساختمان انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران واقع در تهران میدان دکتر فاطمی خیابان شهید گمنام شماره ۱۴ تشکیل می گردد. از کلیه سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنها دعوت می شود با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر یا مدارک نمایندگی در این مجمع شرکت فرمایند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱٫
  2. بررسی و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱٫
  3. تعیین حق حضور اعضای هیات مدیره.
  4. انتخاب بازرسان اصلی و علی البدل و تعیین حق الزحمه ایشان.
  5. تعیین روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت.
  6. سایر موارد قابل طرح در مجمع عمومی عادی.

هیات مدیره شرکت شکر(سهامی عام)