بازدید اعضای هیئت مدیره توسعه صنایع بهشهر

آگهی مزایده مزارع اسدآباد و فلاحتی کارخانه قند شاهرود
سپتامبر 6, 2019

بازدید اعضای هیئت مدیره توسعه صنایع بهشهر

اعضای هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع بهشهر و توسعه صنایع بهشهر زرین از کارخانه قتد شاهرود بازدید کردند.

در این بازدید ، مهندس نوری مدیر عامل شرکت شاهرود گزارشی از تاریخچه فعالیت و وضعیت کارخانه و تولیدات آن ارائه کرد.

در ادامه دکتر یوسفی مدیر عامل شرکت توسعه صنایع بهشهر ضمن قدرانی از مجموعه کارکنان شرکت شکر توصیه هایی را جهت بهبود و توسعه فعالیتهای شرکت بیان کردند.