پیام مدیر عامل

با نام و یاد خدای بزرگ که فرصت خدمت در مجموعه شرکت شکر را فراهم ساخت تا در کنار همکارانی خدوم و سخت کوش بتوانیم با بهره گیری از نیروهای توانمند داخلی و کشاورزان تلاشگر کشور بخشی از نیاز شکر کشور را تامین کنیم تا با افتخار به سوی خودکفایی در این حوزه قدم برداریم.
زمانی که محصول تولیدی خود را در سفره های مردم می بینیم به خود می بالیم که توانسته ایم اعتماد مردم را جلب کنیم و خود را ملزم می دانیم که با تلاشی روزافزون بر کیفیت آن بیافزاییم.
شرکت شکر با چندین دهه حضور در صنعت قند و شکر کشور امروزه توانسته است به خوبی جایگاه خود را در این حوزه بدست آورد و این امر ممکن نبود جز با یاری خداوند منان و تلاش همکارانم در کارخانه قند شاهرود که قدردانی خود را به آنها ابراز می دارم.
امید دارم با اتکاء به الطاف الهی و تلاش فرد فرد همکارانم بتوانیم این راه را پیش از پیش با سر بلندی ادامه دهیم.

مدیر عامل
حسین نوری