نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات یکی از تحولات سازمانی به منظور ترویج مدیریت مشارکتی در شرکت شکر است. با بهره‌گیری از این نظام، پذیرش و بررسی پیشنهادها به منظور زمینه‌سازی تحقق مشارکت پرسنل در دستور کار شرکت شکر قرار می‌گیرد.
بر اساس نظام پیشنهادها،کلیه کارکنان از عالی‌ترین رده سازمانی تا پایین­ترین سطح آن می‌توانند پیشنهادها، ایده‌ها، ابتکارها و نظرات خود را برای رفع نارسائی‌های موجود در روند کاری‌، یا بهبود روش­های انجام کار و یا افزایش کیفیت تولید ارائه دهند.
کلیه پیشنهادات خود را به ایمیل زیر ارسال نمایید

info@sugarco.ir