محصولات

محصولات

  • شکر سفید استحصال شده از چغندر قند
  • شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام
  • ملاس
  • تفاله چغندر قند