کشاورزان

کشاورزان و تامین کنندگان محصولات کشاوررزی مرتبط با حوزه شکر می توانند از طریق تلفن زیر با واحد کشاورزی شرکت ارتباط برقرار کنند

 

تلفن امور سهام: ۴ – ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۹۲

ساعات تماس:شنبه تا چهارشنبه ۷٫۳۰ صبح الی ۱۶٫۳۰