سهامدارن

سهام داران عمده شرکت شکر سهامی عام

سهامدار/دارنده
سهم
درصد
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهرزرین-سهامی خاص-
۱۰۲ M
۵۰٫۸۶۰
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران-سهامی عام-
۹ M
۴٫۲۹۰
شخص حقیقی
۳ M
۱٫۷۲۰
شخص حقیقی
۳ M
۱٫۳۰۰
سازمان خصوصی سازی-وکالتی
۲ M
۱٫۱۹۰
شخص حقیقی
۲ M
۱٫۱۳۰

تلفن امور سهام: ۳ – ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۹۲

ساعات تماس: شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح الی ۱۲/۳۰