سهامدارن

 

 

سهام داران عمده شرکت شکر سهامی عام

 

سهام داران شرکت تعداد سهام درصد سهام
شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین(سهامی خاص) ۱۰۳,۷۲۰,۰۰۰ ۵۱/۸۶
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران ۸,۵۸۰,۰۰۰ ۴/۲۹
آقای علی شهزادی ۳,۳۲۰,۰۰۰ ۱/۶۶
آقای امیر هوشنگ وفازنجانی ۲,۶۰۰,۰۰۰ ۱/۳
سازمان خصوصی سازی ۲,۳۸۰,۰۰۰ ۱/۱۹
سایر سهامداران ۷۹,۴۰۰,۰۰۰ ۳۹/۷
جمع ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ۱۰۰

 

 

تلفن امور سهام: ۴ – ۰۲۱۸۸۷۰۱۳۹۲

ساعات تماس: شنبه تا چهارشنبه ۹ صبح الی ۱۵